Skip to main content
Kvinna ler

Vad orsakar förstoppning?

Det kan vara svårt för dig att veta exakt vad som orsakar din förstoppning. Kunskap om vilka faktorer som kan leda till förstoppning kan dock hjälpa dig att hitta ett lämpligt sätt att förebygga det.

Vanliga orsaker

Förstoppning är ett vanligt besvär, men vad som utlöser förstoppning kan variera från person till person. Det kan vara ensidig kost, brist på motion eller störningar i matsmältningssystemets funktion. Men med bättre kunskap om vad som orsakar förstoppning kan du vara på rätt väg mot lättnad snabbare.

Kost

Din kost påverkar din matsmältning. Om du inte får i dig tillräckligt med vätska och fibrer (t.ex. från grovt bröd och vissa grönsaker) kan du få förstoppning. Det finns också vissa livsmedel som kan utlösa förstoppning, som te och pasta.

Resor

Resor kan också orsaka oregelbunden tarmtömning och förstoppning, speciellt om resan även innebär en förändring av kosten och rutinerna. Det kan kännas obekvämt att gå på toaletten på ett främmande ställe, vilket kan orsaka problem med tarmtömningen.

För lite rörelse

Brist på motion, stillasittande eller sängliggande under långa perioder kan också leda till förstoppning. Motion som t.ex. promenader kan hjälpa tarmen att arbeta och minskar risken att drabbas av förstoppning.

Hormoner

Hormoner kan vara oberäkneliga. Hormonförändringar i samband med en graviditet eller innan mens kan leda till förstoppning.

Läkemedel

Förstoppning kan vara en biverkning från läkemedel. Exempel på läkemedel som kan orsaka förstoppning:

  • kodein
  • morfin
  • järn
  • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar
  • vissa blodtryckssänkande läkemedel
  • antacider (läkemedel som motverkar magsyra)

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du får besvär med förstoppning när du tar läkemedel.

Sjukdom

Ibland kan förstoppning vara tecken på en sjukdom eller förvärras av en sjukdom. Förstoppning kan orsakas av akuta sjukdomar såsom tarmvred eller av kroniska tarmsjukdomar såsom IBS. Det finns också ett flertal andra sjukdomar som kan orsaka förstoppning.

MICROLAX®

Få snabb lindring inom 5-15 minuter

Kvinna framför blå himmel

Snabbverkande lindring med MICROLAX®

Ett snabbt och enkelt sätt att lindra förstoppning.