Skip to main content

Policy för cookies

Välkommen

Välkommen till www.microlax.se som ägs av McNeil Sweden AB. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få ”samtycke” från besökarna.

För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

 • Identifierat cookies och andra spårningstekniker som används av denna webbplats, vilka syften de uppfyller samt relaterad information som t.ex. hur länge de är giltiga och huruvida de kommer från oss eller från tredje part.
 • Bedömt hur mycket dessa cookies påverkar en besökares förväntningar kring integritetsskydd baserat på den information som samlats in under (i) ovan.
 • Erbjudit "tydlig och heltäckande" information om cookies på webbplatsen med lämplig detaljnivå baserat på hur mycket varje cookie påverkar besökarens integritet.
 • Beslutat om en lämplig strategi för att få besökarnas samtycke av cookies på webbplatsen, med hänsyn till hur de används och hur mycket de påverkar besökarens integritet. Vissa typer av cookies kan vara undantagna från lagkraven och i dessa fall krävs inte samtycke.

Strategier för samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om tidigare strategier med uttryckligt samtycke (så kallade "opt-in"-strategier) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan de påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.

Som ett alternativ kan strategier med underförstått samtycke göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.

Vilken strategi för samtycke som är lämplig för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

 • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
 • Vilka data som en cookie samlar in
 • Vilka syften den uppfyller
 • Hur länge den finns kvar
 • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

 • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma strategi som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa är vår strategi att kräva samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Underförstått samtycke av cookies: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:

McNeil Sweden AB

169 90 Solna

+46 8 503 385 00

[email protected]

Ändringar av denna policy för cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 31 August 2017.

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

Typ av cookie

Källa

Syfte

Giltighetstid

Hur man blockerar

Cookies som placeras av McNeil Sweden AB (förstapart-cookies)

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn:

s_fid, s_dl, s_cpm, s_vnum, s_lv, s_vi

Adobe Analytics (tidigare känt under namnet Adobe Site Catalyst & Adobe Omniture)

Adobe Analytics använder cookies för att kunna skilja mellan olika användare på webbplatsen och se vad de gör och tittar på när de besöker webbplatsen. Med hjälp av dessa cookies kan vi samla in och analysera information från besökarna, till exempel vilken webbläsare de använder, antal nya besökare, hur många sidor de tittar på per besök och hur de reagerar på reklamen på webbplatsen.

Med hjälp av Adobe Analytics kan vi identifiera och förstå de problem du stöter på när du besöker webbplatsen som konsument. De data vi samlar in används i första hand till att förbättra din upplevelse som kund. Tack vare att vi kan ta del av den här informationen kan vi identifiera funktioner, produkter och vilka delar av webbplatsen som fungerar bra och som är användbara för dig som kund. Vi kan även identifiera de delar som inte fungerar lika bra och på det sättet förbättra din upplevelse. Med hjälp av dessa Adobe-cookies får vi information som hjälper oss att förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder dig.

Data som samlas in med Adobe Analytics kan bara ses av relevanta avdelningar på JnJ och Adobe.

Information om enskilda cookies:

s_fid (reserv-id för besökaren): Om vi inte kan ange besökar-id på vanligt sätt använder vi ett reserv-id för att identifiera individuella användare.

s_dl: Lagrar antal dagar sedan senaste besöket för vår kampanjkanalspårning.

s_cpm: Används för att beräkna trafik mellan kanalerna. Den lagrar den senaste kanalen och antal sekunder tills den upphör att gälla.

s_vnum (besökarnummer): Ett slumpmässigt nummer skapas och sparas med en parameter (vn=) som visar vilket nummer det är. Om samma nummer återkommer (se s_lv) ökas vn-parametern.

s_lv: Det nummer som slumpmässigt tilldelats en användare för att fastställa både besökarnummer (s_vnum ovan) och antal dagar sedan besökarens senaste besök.

s_vi (besökar-id): Vi anges samma id för alla våra varumärken, för att få rapportering mellan de olika domänerna. Det ställs in av cpg.consumer.com och är en cookie som gäller i fem år. Besöks-id är ett slumpmässigt nummer och en tidsstämpel som sedan kodas och skrivs till cookien för att därefter användas för att identifiera en unik besökare. Ingen del av det här numret kan spåras till underliggande personlig information.

s_fid: 2 år

s_dl: 2 år

s_cpm: 90 dagar

s_vnum: 1 år

s_lv: 1 år

s_vi: 5 år

Du kan avanmäla dig från cookies här: http://metrics.cpgconsumer.com/optout.html. JnJ avsäger sig allt ansvar för innehåll på externa webbplatser.

Remarketing-tagg

Google AdWords/Google Analytics

Samlar in grupper av användare som besökt vissa delar av er webbplats. Med hjälp av de här användarlistorna kan vi rikta vår PPC-aktivitet med större exakthet. Ett exempel är personer som besökt webbplatsen de senaste 30 dagarna och som vi vet redan har interagerat med varumärket. Tack vare den kunskapen kan vi fördubbla vår satsning för att nå de användarna. Likadant kan vi använda negativa sökord för att se till att webbplatsen får ny och stegvis ökande trafik.

Du kan ange längd i dagar: 0–540 dagar (30 dagar rekommenderas)

Använd webbläsarens inkognitoläge/Ta bort webbläsarhistorik och cookies

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn: id

Doubleclick.net

Cookien genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängvärden.

Cookien som används för detta ändamål tas bort efter två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn: Test_cookie

Doubleclick.net

Cookien genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller värde för användarbehörighet (CheckForPermission)

Cookien som används för detta ändamål tas bort efter 10 minuter.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Innehållsdelning. Cookie-namn: Reg_fb_gate

Facebook

Cookien innehåller den första Facebook-sida som besöktes med webbläsaren

Cookien som används för detta ändamål tas bort när sessionen avslutas.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Innehållsdelning. Cookie-namn: Reg_fb_ref

Facebook

Cookien innehåller den senaste Facebook-sida som besöktes med webbläsaren.

Cookien som används för detta ändamål tas bort när sessionen avslutas.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Delning av innehåll

Cookie-namn:

Xtc, uid, uvc, uit, psc

AddThis

Dessa cookies är avsedda för delning av sidor och innehåll som intresserar dig på vår webbplats genom tredje parts sociala nätverk eller andra webbplatser. Psc och xtc innehåller binära värden. Uid-, uvc- och uit-cookies innehåller slumpmässiga strängvärden.

Xtc-cookien upphör att gälla om två år. Uid-cookien upphör att gälla om två år. Uvc-cookien upphör att gälla om två år. Uit-cookien upphör att gälla om en dag. Psc-cookien upphör att gälla om två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Delning av innehåll

Cookie-namn:

_atuvc

AddThis

Den här cookien säkerställer att användaren ser det uppdaterade värdet om han/hon delar en sida och återvänder till den innan delningsräknarcachen (share count cache) uppdateras

Cookien som används för detta ändamål tas bort efter två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Delning av innehåll

Cookie-namn:

Ssh, sshs, ssc

AddThis

Ssh och sshs är avsedda för tjänstens delningshistorik och används för att optimera användarens delningsinställningar. Ssc registrerar sociala aktiviteter och innehållsdelning. Det är en tredjepartscookie som kommer ihåg de val du gör på sociala medier och visar dem på skärmen.

Dessa cookies tas bort efter två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga

Google Analytics

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information på ett anonymt sätt, inklusive hur många som besöker webbplatsen, var besökarna kommer ifrån och vilka sidor de tittar på.

Vissa av de cookies som används för detta ändamål tas automatiskt bort från din enhet när du stänger webbläsaren. Andra kan finnas kvar i upp till 24 månader efter ditt senaste besök på vår webbplats.

Du kan avanmäla dig från spårning med Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Retargetingpixel: rtd.tubemogul.com

Tubemogul

Cookie som används för omdirigering vid undersökningar och annonsleverans.

Dessa cookies tas automatiskt bort från din enhet när du rensar cookies från webbläsaren (antingen manuellt eller med webbläsaren). Typisk varaktighet är omkring 30 dagar, men de kan finnas kvar i upp till 90 dagar.

http://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/#opt-out

Analyscookies: uuid2

Appnexus

Spårar konverteringar och segmenterar användare i analyssyfte.

365 dagar

Du kan avanmäla dig från spårning med Appnexus och Media iQ genom att gå till http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices och avmarkera Appnexus.

Konverteringsspårning

Millennial Media

Lagrar unika klick-id:n från användarnas besök för att aktivera händelsespårning och händelsematchning inom Millennial Medias databas

vanligtvis i upp till 6 månad

Ändra webbläsarinställningarna för att acceptera eller blockera cookies

Cookies och tekniker för webbplatsfunktionalitet

Cookie-namn:

VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, PREF

YouTube

Dessa cookies används för att tillhandahålla funktioner på vår webbplats som levereras av tredje part. Utan dessa cookies kan det hända att besökaren inte kan använda vissa av webbplatsens funktioner. Data som samlas in av våra serviceleverantörer för detta ändamål kan delas i anonymiserad form med tredje part och kan användas för målinriktad reklam.

YouTube använder Adobe Flash-filer (eller Flash-cookies) för detta ändamål. De lagras på obestämd tid på din enhet, men kan tas bort (följ anvisningarna för att blockera dem). Andra cookies som används av YouTube kan finnas kvar i upp till åtta månader efter ditt senaste besök på vår webbplats.

Du kan välja att acceptera eller neka användning av Flash-cookies genom att besöka Adobes inställningshanterare för internet (Web Settings Manager): http://www.macromedia.com/support/documentation/

en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Du kan avanmäla dig från spårning med YouTube här: http://googleads.g.doubleclick.net

/ads/preferences/naiv0optout.

Användarinställningar

Cookie-namn:

NID, PREF

Google

Dessa cookies är unika identifierare som används av Google-program för att lagra användarinställningar på den webbplats som används

Deras livslängd varierar mellan 6 och 20 månader.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Delning av innehåll

Cookie-namn:

guest_id, pip

Twitter

Med hjälp av dessa cookies och tekniker kan du dela sidor och innehåll som intresserar dig på vår webbplats genom tredje parts sociala nätverk eller andra webbplatser.

Företagen som tillhandahåller dessa cookies och tekniker kan dela din information med tredje part och/eller använda din information för att förse dig med målinriktad reklam på andra webbplatser.

Deras livslängd varierar mellan 20 och 24 månader.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies och -tekniker

Cookie-namn: .doubleclick.net

Doubleclick.net

Dessa cookies används för att mäta hur effektiva olika nätbaserade reklamkampanjer är. Du hittar mer information på: www.google.com/doubleclick/

Cookien som används för detta ändamål upphör att gälla efter två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies och -tekniker

Cookie-namn: ACOOKIE

Webbtrender

Denna cookie används för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen.

Cookien som används för detta ändamål upphör att gälla efter tio år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies Cookie-namn: _chartbeat2

ChartBeat

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Cookien som används för detta ändamål upphör att gälla efter 30 dagar.

Mer information om inställningar för ChartBeat-cookies hittar du på:http://chartbeat.com/privacy/

Analyscookies Cookie-namn: _chartbeat4

ChartBeat

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Cookien som används för detta ändamål upphör att gälla efter en dag.

Mer information om inställningar för ChartBeat-cookies hittar du på:http://chartbeat.com/privacy/

Analyscookies Cookie-namn: _chartbeat5

ChartBeat

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Cookien som används för detta ändamål upphör att gälla efter en dag.

Mer information om inställningar för ChartBeat-cookies hittar du på:http://chartbeat.com/privacy/

Analyscookies Cookie-namn: _chartbeat_uuniq

ChartBeat

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Cookien som används för detta ändamål upphör att gälla efter 30 dagar.

Mer information om inställningar för ChartBeat-cookies hittar du på:http://chartbeat.com/privacy/

Prestandacookies Cookie-namn: _cb_cp

ChartBeat

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Cookien som används för detta ändamål upphör att gälla efter en dag.

Mer information om inställningar för ChartBeat-cookies hittar du på:http://chartbeat.com/privacy/

Analyscookies

Cookie-namn:

Tuuid,

um

ad.360yield.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Dessa cookies upphör att gälla om två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

ab

adadvisor.net

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Dessa cookies upphör att gälla om två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

rb2,

apache

adbrite.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

RB2-cookien upphör att gälla om 90 dagar. Apache-cookien upphör att gälla om 20 år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

sess,

uuid2

adnxs.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Sess-cookies upphör att gälla efter en dag. Uuid2-cookien upphör att gälla om 90 dagar

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

Bkdc,

bklc,

bkp1,

bku,

bk,

bkc,

bko,

bkst,

bkw5

bluekai.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Bkdc-cookien upphör att gälla om 30 dagar. bkp1-, bku Bk-, bkc-, bko-, bkst-, bkw5- och Bklc-cookies upphör att gälla om 180 dagar.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

V,

pb_rtb_ev

contextweb.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

v-cookie och pb_rtb_ev-cookie upphör att gälla efter en dag.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

ud

exelator.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Id-cookien upphör att gälla om 120 dagar.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

V5,

IMRID

imrworldwide.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Både V5- och IMRID-cookies upphör att gälla om två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

ljtrtb

lijit.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

ljtrtb-cookien upphör att gälla om ett år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

Uuid,

mt_mop,

ts

mathtag.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

uuid-cookien upphör att gälla om ett år. Mt_mop-cookien upphör att gälla om 30 dagar. ts-cookien upphör att gälla om ett år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

i

openx.net

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

i-cookien upphör att gälla om två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

rpx

pixel.rubiconproject.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Rpx-cookien upphör att gälla om 30 dagar.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

KRTBCOOKIE_27,

PUBRETARGET

pubmatic.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

KRTBCOOKIE_27-cookien upphör att gälla om två år. PUBRETARGET-cookien upphör att gälla om 30 dagar.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies

Cookie-namn:

Rpb,

put_1512

rubiconproject.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

Rpb- och put_1512-cookien upphör att gälla om 30 dagar.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies:

Cookie-namn:

meld_sess

tag.admeld.com

Denna cookie genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängar.

meld_sess-cookien upphör att gälla om ett år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Användarmatchning, målanpassning och optimering: rapportering och attribution

Klickspårnings-cookie (Click Tracking);

antal mappningsdagar för cookie;

plats för mappning av cookie;

cookie-mappningsversion för cookie

UID

CLK

RDS

RRS

RV

Turn

Turn använder beständiga cookies. Turn använder bara cookies för att lagra användar-id:n och välja bort information. All information om data och segmenttillhörighet lagras i Turns profillager på serversidan. Dessa extremt snabba profiler har hög tillgänglighet och kan ta in data och göra denna tillgänglig för målanpassning i nästintill realtid. Turn har två uppsättningar användarprofiler som kunderna får åtkomst till: Profillagring med hög tillgänglighet på serversidan och större profiler som finns i ett Hadoop-baserat lagringssystem som medger djupanalys över långa tidsperioder. Profiler för målanpassning som finns på serversidan omfattar data och information om visningar, klick och aktiviteter, webb-beacondata, url:er där annonser har visats, information om segmenttillhörighet och tredjepartsdata, inklusive data som publicerats från CRM-system. Cookies kan upphöra att gälla efter en längre tids inaktivitet. Med hänsyn till Turns räckvidd och volym är det mycket troligt att en längre tids inaktivitet indikerar att användarprofilen/cookien/webbläsaren inte längre är giltig.

180 dagar

http://www.turn.com/privacy/customer-opt-out

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn: AA002

Atdmt.com

Denna cookie genereras med spårningskoder.

Cookien som används för detta ändamål tas bort efter två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn: MUID

Atdmt.com

Denna cookie genereras med spårningskoder.

Cookien som används för detta ändamål tas bort efter två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Cookies och andra spårningstekniker som placeras av tjänsteleverantörer till McNeil Sweden AB och andra företag.